Mars PUI

Mars PUI

Ridholah hai skalian ummat Islam
‘kan Allah Pemelihara.
Islam agamamu mulia
M’ngatasi skalian agama.

Muhammad Pesuruh Tuhan
Rasul bagi semua alam.
Kuatkan tekadmu ini
Menuju Islam bahagia.

PUI s’lalu siap sedia
bagi ummat Muhammad
Lapangan perjuangan muslimin
cita-cita mulia.

Kerahkan wahai ummat Muhammad
tenaga sebulatnya.
Di dalam lapangan PUI kita
‘tuk mencapai Islam Raya.